Kursy kategorii IS-DEMO są dedykowane dla wszystkich zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student

Kurs stanowi pomoc dla studentów wstępnie zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student.

Quizy weryfikują znajomość najlepszych praktyk zarządzania projektami zgodnie z wymaganiami kompetencyjnymi IPMA-Student.

Quizy składają się z 10 pytań z wybranego obszaru kompetencji NCB.