Kursy kategorii IS-IPMA są dedykowane dla uprawnionych pracowników i studentów akredytowanych uczelni.

Kurs stanowi pomoc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student dla uprawnionych studentów akredytowanych Uczelni, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.

Quizy weryfikują znajomość najlepszych praktyk zarządzania projektami zgodnie z wymaganiami kompetencyjnymi IPMA-Student.

Quizy składają się z 20 pytań z wybranego obszaru kompetencji zdefiniowanego przez podanie identyfikatorów elementów kompetencji NCB.

Otwarte forum dyskusyjne nt. Portalu IPMA-Student oraz aplikacji mobilnych (GooglePlay, AppStore) MOODLE Mobile i IPMA-Student.

W forum biorą udział wszyscy uprawnieni użytkownicy Portalu, studenci, prowadzący zajęcia, Koordynatorzy ds. IS, zespół zarządzający Programem IS i Portalem IS oraz asesorzy IPMA Polska.

Każdy z uczestników może w każdej chwili zgłosić temat do dyskusji lub przyłączyć się do dyskusji na już otwarty temat.

Forum jest okazją do zgłaszania uwag i propozycji rozwoju funkcjonalności i interfejsu Portalu IPMA-Student. Zagadnienia rozwoju Programu IPMA-Student są przedmiotem osobnego forum.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół IPMA-Student

Kurs zawiera instrukcje tworzenia pytań do Bazy IS oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Sugerujemy przygotowanie przez poszczególnych autorów najpierw 2-3 pytań i zgłoszenie ich do weryfikacji formalnej i merytorycznej przez asesora IPMA lub administratora Bazy Pytań IS. Po wyjaśnieniu ewentualnych błędów i niezgodności można będzie tworzyć pozostałe pytania.

Najbardziej efektywną formą pomocy jest wyjaśnienie on-line w systemie MOODLE w trakcie telekonferencji na SKYPE z udziałem autorów z danej Uczelni.

Zespół PMA-Student

Kurs wydziałowy - wersja POKAZOWA.

Zawiera predefiniowane Kategorie pytań (odpowiadające elementom i składnikom kompetencji IPMA-Student) oraz Bazę pytań tworzonych przez uprawnionych autorów Wydziału.

Baza zawiera pytania jeszcze niezweryfikowane przez IPMA lub zweryfikowane negatywnie, np. z uwagi na niezgodność z wymaganiami IPMA-Student . Pytania zweryfikowane pozytywnie  są przenoszone przez IPMA do Bazy IS i są wykorzystywane  do generowania Quizów IS i e-Sprawdzianów IS, udostępnianych uprawnionym studentom Wydziału.

 

 

Otwarte forum dyskusyjne nt. Programu IPMA-Student. W forum biorą udział prowadzący zajęcia na akredytowanych uczelniach, Koordynatorzy ds. IS, zespół zarządzający Programem IS oraz asesorzy IPMA Polska.

Każdy z uczestników może w każdej chwili zgłosić temat do dyskusji lub przyłączyć się do dyskusji na już otwarty temat.

Forum jest okazją do dzielenia się doświadczeniami, zgłaszania uwag i propozycji rozwoju programu IPMA-Student. Zagadnienia rozwoju Portalu IPMA-Student są przedmiotem osobnego forum.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół IPMA-Student