Kategoria kursów ICB3 zawiera kursy z programem zgodnym z wymaganiami  ICB3 na poziomie IPMA-D

Kurs (Baza IPMA-D) zawiera pytania utworzone przez prowadzących zajęcia i  zweryfikowane przez kierownika studiów i/lub asesora.

Pytania stanowią podstawę do generowania quizów udostępnianych uczestnikom studiów podyplomowych.

Kurs zawiera ponadto

  • ankiety ewaluacyjne wypełniane przez studentów po każdej sesji / przedmiocie zajęć
  • materiały pomocnicze (szkoleniowe i informacyjne)

Wyniki quizów oraz ankiet są udostępniane prowadzącym zajęcia i uczestnikom.