Drukuj ten rozdziałDrukuj ten rozdział

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych


 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Koordynator IPMA-Student: prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, ewa.pancer-cybulska@ue.wroc.pl

  • Kierunek: Zarządzanie
    Specjalność: Zarządzanie Projektami, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
    Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: kwiecień 2014

Koordynator IPMA-Student: dr Anna Marciszewska, anna.marciszewska@ue.wroc.pl