Drukuj ten rozdziałDrukuj ten rozdział

Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia I i II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 12 października 2015

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 42
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Tomasz Kopczyńskit.kopczynski@ue.poznan.pl