IPMA-Student

Aktualności

Otwarte sesje egzaminu IPMA-Student

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony studentów dot. certyfikacji IPMA-Student, Zarząd IPMA Polska podjął decyzję o rozszerzeniu grona osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student o studentów studiów wyższych I i II stopnia oraz studentów studiów podyplomowych spoza Uczelni z akredytacją IPMA-Student. Otwarty egzamin  IPMA-Student będzie przeprowadzany raz w roku w listopadzie, w czasie dorocznego seminarium PM Edukacja, w SGH w Warszawie. 
Zainteresowani studenci, po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej, uzyskają do czasu egzaminu IPMA-Student dostęp do aplikacji Quiz IS na platformie e-learningowej IPMA-Student.pl. Quizy są niezwykle pomocne w przygotowaniu się do egzaminu.
Zapraszamy!
Zespół IPMA-Student