IPMA-Student

Aktualności

Studia Podyplomowe z Akredytacją IPMA-Student!

Z wielką przyjemnością informujemy, że studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na  
uzyskały akredytację IPMA-Student.
Zapraszamy do zapoznania się z programami akredytowanych studiów podyplomowych.
Gratulujemy