Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

Kompetencje techniczne obejmują: 

    • Cały projekt, program lub portfel mający spełnić wymagania interesariuszy
    • Integrację prac w warunkach tymczasowej organizacji projektu, programu lub portfela
    • Wytwarzanie pojedynczych produktów cząstkowych przedsięwzięcia w organizacji projektu
    • Postęp wykonania przez wszystkie etapy (fazy) przedsięwzięcia, wszystkie stadia programu i wszystkie okresy rozważanego portfela

Kompetencje zdefiniowane są przez podanie Elementu kompetencji, Składnika elementu kompetencji, referencyjnych Modeli, technik, źródeł oraz wymaganego Poziomu kompetencji (PK). 

 

Kompetencje techniczne w postaci pliku pdf - do pobrania