Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

2.0 Kompetencje behawioralne

Kompetencje behawioralne wymienione według malejącego związku z daną osobą i rosnącej liczby zaangażowanych osób: 

    • Elementy związane wyłącznie z samym kierownikiem projektu
    • Następnie elementy kompetencji w największym stopniu związane z jego bezpośrednimi kontaktami wewnątrz i wokół projektu
    • Następnie elementy kompetencji najczęściej używane w powiązaniu z całym przedsięwzięciem oraz zaangażowanymi stronami, w tym jego kontekstem
    • Na zakończenie elementy, które mają swoje korzenie w gospodarce, społeczeństwie, kulturze i historii

Kompetencje zdefiniowane są przez podanie Elementu kompetencji, Składnika elementu kompetencji, referencyjnych Modeli, technik, źródeł oraz wymaganego Poziomu kompetencji (PK).

Kompetencje behawioralne w postaci pliku pdf - do pobrania