Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

3.0 Kompetencje kontekstowe

Kompetencje kontekstowe pogrupowane są w kategoriach: 

    • Rola zarządzania projektami w stałych strukturach organizacyjnych
    • Wzajemne powiązania zarządzania projektami oraz administracji biznesowej organizacji

Kompetencje zdefiniowane są przez podanie Elementu kompetencji, Składnika elementu kompetencji, referencyjnych Modeli, technik, źródeł oraz wymaganego Poziomu kompetencji (PK).

Kompetencje kontekstowe w postaci pliku pdf - do pobrania