Uczelnie partnerskie

Listy intencyjne

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Historii i Politologii, Wydział Filologiczno-Historyczny

List intencyjny: 11 marca 2016

Kontakt: dr Marek Bednarz, marekbed@gmail.com