Uczelnie partnerskie

Listy intencyjne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa

List intencyjny: 20 września 2014
Kontaky: dr Mariusz Giemza, mariusz.giemza@uek.krakow.pl