Uczelnie partnerskie

Listy intencyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

List intencyjny: 21 listopada 2013
Kontakt: dr Marek Krasiński, marek.krasinski@ue.wroc.pl
              dr Marek Wąsowicz, marek.wasowicz@ue.wroc.pl