Akredytacje

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Zarządzania Projektami

    • Specjalność: Zarządzanie Projektami
      Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
    • Akredytacja IPMA-Student: luty 2014

Koordynator IPMA-Student: dr Emil Bukłaha, ebukla@sgh.waw.pl