Akredytacje

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Organizacji i Zarządzania

    • Kierunek: Zarządzanie
      Specjalność: Menedżer projektów
      Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Koordynator IPMA-Student: dr Joanna Rzempała, joanna.rzempala@wzieu.pl