Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych


 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie Projektami, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
   Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: kwiecień 2014
   Koordynator IPMA-Student: dr Anna Marciszewska, anna.marciszewska@ue.wroc.pl

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 32
Zdawalność: 80%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: