Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Koordynator IPMA-Student: dr Joanna Jahn, joanna.jahn@ue.wroc.pl

WWW: www.ipma-student.ue.wroc.pl