Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 45
Zdawalność: 87%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: -

Koordynator IPMA-Student: dr Joanna Jahn, joanna.jahn@ue.wroc.pl