Uczelnie partnerskie

Listy intencyjne

Lista uczelni, które podpisały listy intencyjne:

  • Akademia Pomorska w Słupsku
  • Politechnika Warszawska
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Rzeszowski