Akredytacje

Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk

Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk, Wydział Zarządzania i Finansów

Koordynator IPMA-Student: dr Agnieszka Czarnecka, aczarnecka@wsb.gda.pl