Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk

Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk, Wydział Finansów i Zarządzania

Liczba certyfikatów IPMA-Student
Zdawalność: 
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr inż. Jacek Wachowicz, jacek_wachowicz@o2.pl