Akredytacje

Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk

Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk, Wydział Zarządzania i Finansów

Koordynator IPMA-Student: dr inż. Jacek Wachowicz, jacek_wachowicz@o2.pl