Akredytacje

Politechnika Gdańska

logo1

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

  • Kierunek: Zarządzanie inżynierskie
   Studia I stopnia
   Stacjonarne i Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student:  wrzesień 2015

Koordynator IPMA-Student: Krzysztof Redlarski, Krzysztof.Redlarski@zie.pg.gda.pl