Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika Gdańska

logo1

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

  • Kierunek: Zarządzanie inżynierskie
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student:  wrzesień 2015

Liczba certyfikatów IPMA-Student
Zdawalność: 
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: Sławomir Ostrowski, slawomir.ostrowski@gr.ipma.pl