Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne i Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: lipiec 2015

Koordynator IPMA-Student: dr Sławomir Wawakwawaks@uek.krakow.pl

WWW: http://projekty.uek.krakow.pl