Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 2 lutego 2015

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 21
Zdawalność: 95%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Sławomir Wawakwawaks@uek.krakow.pl

www: http://projekty.uek.krakow.pl