Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia I i II stopnia
   Stacjonarne i Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: październik 2015

Koordynator IPMA-Student: dr Tomasz Kopczyńskit.kopczynski@ue.poznan.pl