Akredytacje

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia I stopnia
   Stacjonarne i niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: październik 2015

Koordynator IPMA-Student: dr Katarzyna Januszkiewiczkatarzynaj@uni.lodz.pl