Print bookPrint book

Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Site: Portal IPMA-Student
Course: Portal IPMA-Student
Book: Uczelnie partnerskie
Printed by:
Date: Tuesday, 16 July 2019, 11:08 AM

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii i Politologii

Kierunek: Politologia
Specjalność: Zarządzanie projektami
Studia I stopnia
Stacjonarne

Akredytacja: 4 września 2017

Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: dr Marek Bednarz, marekbed@gmail.com

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

mwslt logo


Uczelnia: MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI i TRANSPORTU we WROCŁAWIU

Wydział: LOGISTYKI i TRANSPORTU

Kierunek: Logistyka

Stopień studiów: studia II stopnia

Studia: Stacjonarne / Niestacjonarne

Akredytacja: 4 marca 2019

Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: dr Joanna Kubicka, jkubicka@mail.mwsl.eu

dr jk

Studenckie Koła Naukowe (nt. zarządzania projektami): Logistiqua


Politechnika Gdańska

logo1

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 • Kierunek: Zarządzanie inżynierskie
  Studia I stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student:  wrzesień 2015
  Reakredytacja: 14-09-2018

Koordynator IPMA-Student: Sławomir Ostrowski, slawomir.ostrowski@gr.ipma.pl 

 

 

Koordynator IPMA-Student: Marek Wirkus, mwir@zie.pg.gda.pl  

Politechnika Rzeszowska - Wydział Zarządzania

Politechnika Rzeszowska

Wydział ZarządzaniaKierunek: Zarządzanie

 • SpecjalnośćZarządzanie projektem
  Studia I stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student:  2-11-2018

 • Specjalność: Zarządzanie zespołem projektu
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student:  2-11-2018

Koordynator ds. IPMA-Student:  Dr Jacek Strojny,  jstrojny@prz.edu.pl

Politechnika Śląska


Politechnika Śląska

Wydział Organizacji i Zarządzania

 • Kierunek: Zarządzanie

  Specjalność: Zarządzanie projektami i innowacjami
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja: 2017-01-18

Koordynator ds. IPMA-Student: Mateusz Trzeciak, mateusz.trzeciak@polsl.pl

Studenckie Koła Naukowe: Koło Zarządzania Projektami SOLVER, http://solver.polsl.pl/       

 

 

Wydarzenia (w zakresie zarządzania projektami):

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Kierunek: Budownictwo
  Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
  Studia II stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja: 12 października 2016

Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

 • Studia podyplomowe: "Zarządzanie w Budownictwie"
  Akredytacja: 2018-10-29

Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student:  mgr inż. Jerzy Rosłon; j.roslon@il.pw.edu.pl

Studenckie Koła Naukowe:  Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie, zarzadzanie.w.budownictwie@gmail.com

 

Wydarzenia:

 • Szkolenia z umiejętności miękkich, programów komputerowych (np. MS Project)
 • Konferencje (np. Euroinżynier)
 • Budowlane Targi Pracy
 • Wyjścia na budowy

Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska

Wydział Zarządzania

 • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
  Studia II stopnia
  Stacjonarne

Koordynator ds. IPMA-Student: Małgorzata Waszkiewicz, malgorzata.waszkiewicz@pw.edu.pl

 

Wydarzenia:

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii

 • Kierunek: Górnictwo i Geologia
  Studia I stopnia, Stacjonarne
 • Kierunek: Górnictwo i Geologia
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  • Specjalność: Eksploatacja Podziemna i Odkrywkowa złóż
  • Specjalność: Geoinformatyka

Akredytacja: 12 listopada 2016

Liczba certyfikatów IPMA-Student:

 • GIG:
  • Liczba certyfikatów: 11
  • Zdawalność: 100%
  • Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 
  • Studia I stopnia
 • EPOZ:
  • Liczba certyfikatów: 21
  • Zdawalność: 100%
  • Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: dr inż. Krzysztof Hołodnik; krzysztof.holodnik@pwr.edu.pl

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 

Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Zarządzania

Studia I stopnia, Stacjonarne

 • Kierunek: Zarządzanie
 • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
 • Kierunek: Inżynieria Systemów
 • Kierunek: Informatyka

Akredytacja: 2017-02-16

Studia podyplomowe: „Zarządzanie projektami”

Akredytacja: 2018-01-19

Koordynator ds. IPMA-Student: Paweł Rola, pawel.rola@pwr.edu.pl


Studenckie Koła Naukowe: PROJECT MANAGEMENT GROUP - Koło Naukowe Zarządzania Projektami Na Politechnice Wrocławskiej,  http://pmgroup.pwr.edu.pl/

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Zarządzania Projektami

  • Specjalność: Zarządzanie Projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 24-02-2014
   Reakredytacja IPMA-Student: 24-02-2017

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 95
Zdawalność: 98%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Emil Bukłaha, ebukla@sgh.waw.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: Zarządzanie projektami w produkcji
Studia I stopnia
Stacjonarne, Niestacjonarne
Akredytacja IPMA-Student: maj 2018

Liczba certyfikatów IPMA-Student
Zdawalność: 
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

 

Koordynator IPMA-Student: dr Mariusz Giemzamariusz.giemza@uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 10-07-2015
   Reakredytacja: 21-08-2018

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 45
Zdawalność: 96%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Sławomir Wawakwawaks@uek.krakow.pl

www: http://projekty.uek.krakow.pl

Studenckie Koła Naukowe: Koło Naukowe Procesu Zarządzania, mail: knpz.uek@gmail.com

 

Wydarzenia: np. Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Zarządzaniu, Festiwal Menedżerski, Sfera Menedżera – blog (www.sferamenedzera.pl)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia I i II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 12-10-2015
   Reakredytacja: 12-10-2018

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 56
Zdawalność: 98%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Paweł Barkowiak, pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych


 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Koordynator IPMA-Student: prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, ewa.pancer-cybulska@ue.wroc.pl

 • Kierunek: Zarządzanie
  Specjalność: Zarządzanie Projektami, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
  Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 18-04-2014
  Reakredytacja: 18-04-2017

Koordynator IPMA-Student: dr Anna Marciszewska, anna.marciszewska@ue.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 • Kierunek: Zarządzanie
  Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 8 listopada 2017

 • Kierunek: Zarządzanie
  Specjalność: ADVANCED PROJECT MANAGEMENT
  Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 8 listopada 2017

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 10
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 


Koordynator IPMA-Student: dr Marek Wąsowicz, marek.wasowicz@ue.wroc.pl


              

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,  Instytut Spraw Publicznych

  • Kierunek: Zarządzanie, Polityka Społeczna
   Specjalność: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
   Studia II stopnia
   Stacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 6 marca 2015
   Reakredytacja IPMA-Student: 6 marca 2018

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 23
Zdawalność: 82%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

Koordynator IPMA-student: dr Beata Jałochabeata.jalocha@uj.edu.pl

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 13 października 2015

Liczba certyfikatów IPMA-Student
Zdawalność: 
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Katarzyna Januszkiewiczkatarzynaj@uni.lodz.pl 

Uniwersytet Szczeciński


 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Organizacji i Zarządzania

 • Kierunek: Zarządzanie
  Specjalność: Menedżer projektów
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: marzec 2014
  Rekredytacja: marzec 2017
 • Kierunek: Ekonomia
  Studia I i II stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 30 sierpnia 2016
 • Kierunek: Finanse i Rachunkowość
  Studia I i II stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 30 sierpnia 2016
 • Kierunek: Logistyka
  Studia I i II stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 30 sierpnia 2016
 • Kierunek: Turystyka i Rekreacja
  Studia I i II stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 30 sierpnia 2016
 • Kierunek: Zarządzanie
  Studia I i II stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 30 sierpnia 2016

Studia podyplomowe: Certyfikowany menedżer projektów

Akredytacja IPMA-Student:  luty 2018

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 9
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 8

Koordynator IPMA-Student: dr Joanna Rzempała, joanna.rzempala@wzieu.pl

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Ekonomii i Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 14 kwietnia 2016

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 7
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: Marta Moczulska, m.moczulska@wez.uz.zgora.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Finansów i Bankowości

 • Kierunek: Zarządzanie
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 27 stycznia 2016
 • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 14 lipca 2016

Koordynator ds. IPMA-Student: Katarzyna Ragin-Skorecka, katarzyna.ragin-skorecka@wsb.poznan.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu

 • Kierunek: Zarządzanie (w przyszłości: Inżynieria Zarządzania)
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja: 12 października 2016

Liczba certyfikatów IPMA-Student
Zdawalność: 
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

Koordynator ds. IPMA-Student: Iwona Wasielewska-Marszałkowska; iwona.wasielewska@wsb.bydgoszcz.pl 

Listy intencyjne

Lista uczelni, które podpisały listy intencyjne:

Politechnika Warszawska - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

List intencyjny: 14 października 2016

Kontakt: dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW, Prodziekan ds. ogólnych, a.zalcewicz@ans.pw.edu.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

List intencyjny: 1 czerwca 2015

Kontakt: mgr Magdalena Kuczmarska, mkuczmarska@umk.p

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski, Wydział Zarządzania

List intencyjny: 28 maja 2015

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

List intencyjny: 17 kwietnia 2015 
Kontakt: dr Tomasz Surmacz, toms@ur.edu.pl