Uczelnie partnerskie

Site: Portal IPMA-Student.pl
Course: Portal IPMA-Student.pl
Book: Uczelnie partnerskie
Printed by:
Date: Sunday, 20 June 2021, 6:57 PM

Description

Uczelnie partnerskie

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii i Politologii

Kierunek: Politologia
Specjalność: Zarządzanie projektami
Studia I stopnia
Stacjonarne

Akredytacja: 4 września 2017

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 7
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: dr Marek Bednarz, marekbed@gmail.com

Politechnika Gdańska

logo1

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 • Kierunek: Zarządzanie inżynierskie
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student:  wrzesień 2015
  Reakredytacja: 29-09-2020

Koordynator IPMA-Student: dr inż. Sławomir Ostrowski, slawomir.ostrowski@gr.ipma.pl 

 

 

Koordynator IPMA-Student: Marek Wirkus, mwir@zie.pg.gda.pl  

Politechnika Rzeszowska - Wydział Zarządzania

Politechnika Rzeszowska

Wydział ZarządzaniaKierunek: Zarządzanie

 • SpecjalnośćZarządzanie projektem
  Studia I stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student:  28-04-2021

 • Specjalność: Zarządzanie zespołem projektu
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student:  28-04-2021

Koordynator ds. IPMA-Student:  prof. Jacek Strojny,  jstrojny@prz.edu.pl


Politechnika Śląska


Politechnika Śląska

Wydział Organizacji i Zarządzania

 • Kierunek: Zarządzanie

  Specjalność: Zarządzanie projektami i innowacjami
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja: 2017-01-18
  Reakredytacja: 2020-09-21

Koordynator ds. IPMA-Student: dr inż. Mateusz Trzeciak, mateusz.trzeciak@polsl.pl

Studenckie Koła Naukowe: Koło Zarządzania Projektami SOLVER, http://solver.polsl.pl/       

 

 

Wydarzenia (w zakresie zarządzania projektami):

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

 

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Kierunek: Budownictwo
  Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
  Studia II stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja: 2018-10-29
  Reakredytacja: 2020-09-21

Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

 • Studia podyplomowe: "Zarządzanie w Budownictwie"
  Akredytacja: 2018-10-29
  Reakredytacja: 2020-09-21

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 22
Zdawalność: 75,9%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student:  dr inż. Jerzy Rosłon; j.roslon@il.pw.edu.pl


Studenckie Koła Naukowe:  Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie, zarzadzanie.w.budownictwie@gmail.com

 

Wydarzenia:

 • Szkolenia z umiejętności miękkich, programów komputerowych (np. MS Project)
 • Konferencje (np. Euroinżynier)
 • Budowlane Targi Pracy
 • Wyjścia na budowy

Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska

Wydział Zarządzania

 • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
  Studia I i II stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja: 2021-01-12

Liczba certyfikatów: 
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: dr Małgorzata Waszkiewicz, malgorzata.waszkiewicz@pw.edu.pl

 

Wydarzenia:

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii

 • Kierunek: Górnictwo i Geologia
  Studia I stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja: 12 listopada 2016
  Reakredytacja: 12 listopada 2019
Liczba certyfikatów: 59
Zdawalność: 92,2%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 
   
    Specjalność: Eksploatacja Podziemna i Odkrywkowa Złóż

    Studia II stopnia, Stacjonarne
    Akredytacja: 12 listopada 2016
    Reakredytacja: 12 listopada 2019

Liczba certyfikatów: 40
Zdawalność: 97,6%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 


 • Kierunek: Geodezja i Kartografia
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Specjalność: Geomatyka
  Akredytacja: 12 listopada 2016
  Reakredytacja: 12 listopada 2019

Liczba certyfikatów: 6
Zdawalność: 75%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator ds. IPMA-Student: dr inż. Krzysztof Hołodnik; krzysztof.holodnik@pwr.edu.pl

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

   

  Politechnika Wrocławska

  Wydział Informatyki i Zarządzania

  Kierunek: Inżynieria Zarządzania
  Specjalność: Zastosowania IT w Biznesie
  Studia I stopnia, Stacjonarne


  Akredytacja: 21-09-2020

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 23
  Zdawalność: 95,8%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator ds. IPMA-Student: prof. Dorota Kuchta, Dorota.Kuchta@pwr.edu.pl


  Studia podyplomowe: „Zarządzanie projektami”

  Akredytacja: 2018-01-19
  Reakredytacja: 2020-09-21

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 143
  Zdawalność: 92,9%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator ds. IPMA-Student studiów podyplomowych: prof. Agata Klaus - Rosińska, agata.klaus-rosinska@pwr.edu.pl 

   


  Studenckie Koła Naukowe: PROJECT MANAGEMENT GROUP - Koło Naukowe Zarządzania Projektami Na Politechnice Wrocławskiej,  http://pmgroup.pwr.edu.pl/

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Zarządzania Projektami

   • Specjalność: Zarządzanie Projektami
    Studia II stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 24-02-2014
    Reakredytacja IPMA-Student: 9-02-2021

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 132
  Zdawalność: 97,8%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  • Kierunek: Zarządzanie Projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 9-02-2021

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 28
  Zdawalność: 96,6%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

  Koordynator IPMA-Student: prof. Emil Bukłaha, ebukla@sgh.waw.pl


  • Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami"
   Akredytacja IPMA-Student: 9-02-2021

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 2
  Zdawalność: 100%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: prof. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH, mateusz.juchniewicz@sgh.waw.pl

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Specjalność: Zarządzanie projektami w produkcji
  Studia I stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 29-03-2018
  Reakredytacja: 30-09-2020

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 22
  Zdawalność: 100%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

   

  Koordynator IPMA-Student: dr Mariusz Giemzamariusz.giemza@uek.krakow.pl

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Zarządzania

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Zarządzania

   • Kierunek: Zarządzanie
    Specjalność: Zarządzanie projektami
    Studia II stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 10-07-2015
    Reakredytacja: 30-09-2020

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 69
  Zdawalność: 94,5%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: prof. Sławomir Wawakwawaks@uek.krakow.pl

  www: http://projekty.uek.krakow.pl

  Studenckie Koła Naukowe: Koło Naukowe Procesu Zarządzania, mail: knpz.uek@gmail.com

   

  Wydarzenia: np. Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Zarządzaniu, Festiwal Menedżerski, Sfera Menedżera – blog (www.sferamenedzera.pl)

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Instytut Zarządzania

   • Kierunek: Zarządzanie
    Specjalność: Zarządzanie projektami
    Studia I i II stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 12-10-2015
    Reakredytacja: 30-09-2020

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 65
  Zdawalność: 95,6%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: dr Paweł Bartkowiak, pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl  Studia podyplomowe
  • Zarządzanie projektami
  Kierownik studiów: dr Paweł Bartkowiak
  Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
  Reakredytacja: 30-09-2020
  Liczba certyfikatów IPMA-Student
  Zdawalność:

  • Metodyki i metody zarządzania projektami
  Kierownik studiów: dr Paweł Bartkowiak
  Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
  Reakredytacja: 30-09-2020
  Liczba certyfikatów IPMA-Student:
  Zdawalność:

  • Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków

  Kierownik studiów: dr Paweł Bartkowiak
  Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
  Reakredytacja: 30-09-2020
  Liczba certyfikatów IPMA-Student:
  Zdawalność:

  • Menedżer projektów Employer Branding

  Kierownik studiów: dr Adam Weinert
  Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
  Reakredytacja: 30-09-2020
  Liczba certyfikatów IPMA-Student:
  Zdawalność:  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 8-11-2017
   Reakredytacja: 30-09-2020

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: ADVANCED PROJECT MANAGEMENT
   Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 8-11-2017
   Reakredytacja: 30-09-2020

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 111
  Zdawalność: 83,5%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: dr Anna Marciszewska, anna.marciszewska@ue.wroc.pl


  Koordynator IPMA-Student: dr Marek Wąsowicz, marek.wasowicz@ue.wroc.pl                

  Uniwersytet Gdański

  logoug logoug2


  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami IT
   Akredytacja IPMA-Student:  luty 2019
   Reakredytacja: 22-04-2021

  Koordynator IPMA-Student, Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT, dr Monika Woźniak, monika.wozniak@ug.edu.pl

  mwug


  Uniwersytet Jagielloński

  Uniwersytet Jagielloński , Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,  Instytut Spraw Publicznych

   • Kierunek: Zarządzanie Publiczne
    Studia II stopnia
    Stacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 6 marca 2015
    Reakredytacja IPMA-Student: 8 marca 2021

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 31
  Zdawalność: 83,8%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

  Koordynator IPMA-Student: dr Katarzyna Peter-Bombik, k.peter-bombik@uj.edu.pl

  Uniwersytet Łódzki

  Uniwersytet Łódzki ,  Wydział Zarządzania

   • Kierunek: Zarządzanie
    Specjalność: Zarządzanie projektami
    Studia I stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 13 października 2015

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 14
  Zdawalność: 77,8%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do  IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: dr Izabela Bednarska-Wnuk, izabela.wnuk@uni.lodz.pl

  iw1

  Uniwersytet Szczeciński


   

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 
  Instytut Zarządzania
  Katedra Organizacji i Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Studia I i II stopnia
   Stacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 10-06-2015
   Reakredytacja: 27-11-2020

   Liczba certyfikatów IPMA-Student: 82
   Zdawalność: 90,1%

  Studia podyplomowe: Certyfikowany menedżer projektów

  Akredytacja IPMA-Student: 10-06-2015
  Reakredytacja: 27-11-2020

  Koordynator IPMA-Student: dr Joanna Rzempała, joanna.rzempala@usz.edu.pl

  Uniwersytet Zielonogórski

  Uniwersytet Zielonogórski

  Wydział Ekonomii i Zarządzania

   • Kierunek: Zarządzanie
    Studia I stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 21-06-2016
    Reakredytacja IPMA-Student: 21-09-2020

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 10
  Zdawalność: 90,9%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: Marta Moczulska, m.moczulska@wez.uz.zgora.pl

  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

  Wydział Finansów i Bankowości

  • Kierunek: Zarządzanie
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 27 stycznia 2016
   Reakredytacja: 8-02-2021
  • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 14 lipca 2016
   Reakredytacja: 8-02-2021

  Koordynator ds. IPMA-Student: dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka, katarzyna.ragin-skorecka@wsb.poznan.pl

  • Kierunek: Zarządzanie projektem
   Studia podyplomowe: Zarządzanie projektem
   Akredytacja IPMA-Student: 8-02-2021

  Polsko-Amerykański Program Studiów MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

  Polsko-Amerykański Program Studiów MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

  Data uzyskania licencji AAJS: 15-06-2021

  Kierownik studiów: dr Anna Sibińska, anna.sibinska@uni.lodz.pl