Uczelnie partnerskie

Site: Portal IPMA-Student.pl
Course: Portal IPMA-Student.pl
Book: Uczelnie partnerskie
Printed by:
Date: Friday, 14 August 2020, 10:56 PM

Description

Uczelnie partnerskie

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii i Politologii

Kierunek: Politologia
Specjalność: Zarządzanie projektami
Studia I stopnia
Stacjonarne

Akredytacja: 4 września 2017

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 7
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: dr Marek Bednarz, marekbed@gmail.com

Politechnika Gdańska

logo1

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 • Kierunek: Zarządzanie inżynierskie
  Studia I stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student:  wrzesień 2015
  Reakredytacja: 14-09-2018

Koordynator IPMA-Student: Sławomir Ostrowski, slawomir.ostrowski@gr.ipma.pl 

 

 

Koordynator IPMA-Student: Marek Wirkus, mwir@zie.pg.gda.pl  

Politechnika Rzeszowska - Wydział Zarządzania

Politechnika Rzeszowska

Wydział ZarządzaniaKierunek: Zarządzanie

 • SpecjalnośćZarządzanie projektem
  Studia I stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student:  2-11-2018

 • Specjalność: Zarządzanie zespołem projektu
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student:  2-11-2018

Koordynator ds. IPMA-Student:  Dr Jacek Strojny,  jstrojny@prz.edu.pl

Politechnika Śląska


Politechnika Śląska

Wydział Organizacji i Zarządzania

 • Kierunek: Zarządzanie

  Specjalność: Zarządzanie projektami i innowacjami
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja: 2017-01-18

Koordynator ds. IPMA-Student: Mateusz Trzeciak, mateusz.trzeciak@polsl.pl

Studenckie Koła Naukowe: Koło Zarządzania Projektami SOLVER, http://solver.polsl.pl/       

 

 

Wydarzenia (w zakresie zarządzania projektami):

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Kierunek: Budownictwo
  Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej
  Studia II stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja: 12 października 2016

Liczba certyfikatów IPMA-Student:
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

 • Studia podyplomowe: "Zarządzanie w Budownictwie"
  Akredytacja: 2018-10-29

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 11
Zdawalność: 61,1%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student:  mgr inż. Jerzy Rosłon; j.roslon@il.pw.edu.pl

Studenckie Koła Naukowe:  Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie, zarzadzanie.w.budownictwie@gmail.com

 

Wydarzenia:

 • Szkolenia z umiejętności miękkich, programów komputerowych (np. MS Project)
 • Konferencje (np. Euroinżynier)
 • Budowlane Targi Pracy
 • Wyjścia na budowy

Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska

Wydział Zarządzania

 • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
  Studia II stopnia
  Stacjonarne
  Akredytacja: 31-10-2018

Liczba certyfikatów: 
Zdawalność:
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: Małgorzata Waszkiewicz, malgorzata.waszkiewicz@pw.edu.pl

 

Wydarzenia:

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa I Geologii

 • Kierunek: Geodezja i Kartografia
  Studia I stopnia, Stacjonarne
  Akredytacja: 12 listopada 2016

Liczba certyfikatów: 32
Zdawalność: 91,4%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 


 • Kierunek: Geodezja i Kartografia
  Studia II stopnia, Stacjonarne
  Specjalność: Geomatyka
  Akredytacja: 12 listopada 2016

Liczba certyfikatów: 39
Zdawalność: 100%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator ds. IPMA-Student: dr inż. Krzysztof Hołodnik; krzysztof.holodnik@pwr.edu.pl

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

   

  Politechnika Wrocławska

  Wydział Informatyki i Zarządzania

  Studia I stopnia, Stacjonarne

  • Kierunek: Zarządzanie
  • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
  • Kierunek: Inżynieria Systemów

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 1
  Zdawalność: 100%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  • Kierunek: Informatyka

  Akredytacja: 2017-02-16

  Koordynator ds. IPMA-Student studiów I Stopnia: mgr inż. Zuzanna Mieszkowska, zuzanna.mieszkowska@pwr.edu.pl 

  Studia podyplomowe: „Zarządzanie projektami”

  Akredytacja: 2018-01-19

  Koordynator ds. IPMA-Student studiów podyplomowych: dr inż. Agata Klaus - Rosińska, agata.klaus-rosinska@pwr.edu.pl  

  Koordynator Studiów Podyplomowych

  Studenckie Koła Naukowe: PROJECT MANAGEMENT GROUP - Koło Naukowe Zarządzania Projektami Na Politechnice Wrocławskiej,  http://pmgroup.pwr.edu.pl/

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Zarządzania Projektami

   • Specjalność: Zarządzanie Projektami
    Studia II stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 24-02-2014
    Reakredytacja IPMA-Student: 24-02-2017

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 109
  Zdawalność: 97,3%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  • Kierunek: Zarządzanie Projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 19-07-2019

  Liczba certyfikatów IPMA-Student:
  Zdawalność:
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

  Koordynator IPMA-Student: dr hab. Emil Bukłaha, ebukla@sgh.waw.pl


  • Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami"
   Akredytacja IPMA-Student: 19-07-2019

  Liczba certyfikatów IPMA-Student:
  Zdawalność:
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH,

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Specjalność: Zarządzanie projektami w produkcji
  Studia I stopnia
  Stacjonarne, Niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: maj 2018

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 15
  Zdawalność: 100%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

   

  Koordynator IPMA-Student: dr Mariusz Giemzamariusz.giemza@uek.krakow.pl

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

   • Kierunek: Zarządzanie
    Specjalność: Zarządzanie projektami
    Studia II stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 10-07-2015
    Reakredytacja: 21-08-2018

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 60
  Zdawalność: 95,2%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: dr Sławomir Wawakwawaks@uek.krakow.pl

  www: http://projekty.uek.krakow.pl

  Studenckie Koła Naukowe: Koło Naukowe Procesu Zarządzania, mail: knpz.uek@gmail.com

   

  Wydarzenia: np. Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Zarządzaniu, Festiwal Menedżerski, Sfera Menedżera – blog (www.sferamenedzera.pl)

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania

   • Kierunek: Zarządzanie
    Specjalność: Zarządzanie projektami
    Studia I i II stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 12-10-2015
    Reakredytacja: 12-10-2018

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 56
  Zdawalność: 98%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: dr Paweł Bartkowiak, pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl


  Studia podyplomowe
  • Zarządzanie projektami
  Kierownik studiów: dr Paweł Bartkowiak
  Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
  Liczba certyfikatów IPMA-Student
  Zdawalność:
  • Metodyki i metody zarządzania projektami
  Kierownik studiów: dr Paweł Bartkowiak
  Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
  Liczba certyfikatów IPMA-Student:
  Zdawalność:

  • Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków

  Kierownik studiów: dr Paweł Bartkowiak
  Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
  Liczba certyfikatów IPMA-Student:
  Zdawalność:

  • Menedżer projektów Employer Branding

  Kierownik studiów: dr Adam Weinert
  Akredytacja IPMA-Student: 8-10-2019
  Liczba certyfikatów IPMA-Student:
  Zdawalność:  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych


   

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

  Koordynator IPMA-Student: prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, ewa.pancer-cybulska@ue.wroc.pl

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie Projektami, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
   Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 18-04-2014
   Reakredytacja: 18-04-2017

  Koordynator IPMA-Student: dr Anna Marciszewska, anna.marciszewska@ue.wroc.pl

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

  • Kierunek: Zarządzanie
   Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 8 listopada 2017

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: ADVANCED PROJECT MANAGEMENT
   Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 8 listopada 2017

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 10
  Zdawalność: 100%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 


  Koordynator IPMA-Student: dr Marek Wąsowicz, marek.wasowicz@ue.wroc.pl


                

  Uniwersytet Gdański

  logoug logoug2


  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami IT
   Akredytacja IPMA-Student:  luty 2019

  Koordynator IPMA-Student, Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT, dr Monika Woźniak, monika.wozniak@ug.edu.pl

  mwug


  Uniwersytet Jagielloński

  Uniwersytet Jagielloński , Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,  Instytut Spraw Publicznych

   • Kierunek: Zarządzanie, Polityka Społeczna
    Specjalność: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
    Studia II stopnia
    Stacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 6 marca 2015
    Reakredytacja IPMA-Student: 6 marca 2018

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 29
  Zdawalność: 82,9%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

  Koordynator IPMA-student: dr Katarzyna Peter-Bombik, k.peter-bombik@uj.edu.pl

  Uniwersytet Łódzki

  Uniwersytet Łódzki ,  Wydział Zarządzania

   • Kierunek: Zarządzanie
    Specjalność: Zarządzanie projektami
    Studia I stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: 13 października 2015

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 8
  Zdawalność: 80%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do  IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: dr Izabela Bednarska-Wnuk, izabela.wnuk@uni.lodz.pl

  iw1

  Uniwersytet Szczeciński


   

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 
  Instytut Zarządzania
  Katedra Organizacji i Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Menedżer projektów
   Studia I stopnia
   Stacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: marzec 2014
   Rekredytacja: marzec 2017
  • Kierunek: Zarządzanie
   Studia I i II stopnia
   Stacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 30 sierpnia 2016
   Reakredytacja: sierpień 2019

  Studia podyplomowe: Certyfikowany menedżer projektów

  Akredytacja IPMA-Student:  luty 2018

  Koordynator IPMA-Student: dr Joanna Rzempała, joanna.rzempala@usz.edu.pl

  Uniwersytet Zielonogórski

  Uniwersytet Zielonogórski

  Wydział Ekonomii i Zarządzania

   • Kierunek: Zarządzanie
    Studia I stopnia
    Stacjonarne, Niestacjonarne
    Akredytacja IPMA-Student: czerwiec 2016
    Reakredytacja IPMA-Student: styczeń 2020

  Liczba certyfikatów IPMA-Student: 9
  Zdawalność: 90%
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

  Koordynator IPMA-Student: Marta Moczulska, m.moczulska@wez.uz.zgora.pl

  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

  Wydział Finansów i Bankowości

  • Kierunek: Zarządzanie
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 27 stycznia 2016
  • Kierunek: Inżynieria Zarządzania
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 14 lipca 2016

  Koordynator ds. IPMA-Student: Katarzyna Ragin-Skorecka, katarzyna.ragin-skorecka@wsb.poznan.pl

  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

  Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu

  • Kierunek: Zarządzanie (w przyszłości: Inżynieria Zarządzania)
   Studia I stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja: 12 października 2016

  Liczba certyfikatów IPMA-Student
  Zdawalność: 
  Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

  Koordynator ds. IPMA-Student: Iwona Wasielewska-Marszałkowska; iwona.wasielewska@wsb.bydgoszcz.pl 

  Politechnika Warszawska - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  List intencyjny: 14 października 2016

  Kontakt: dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW, Prodziekan ds. ogólnych, a.zalcewicz@ans.pw.edu.pl

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  List intencyjny: 1 czerwca 2015

  Kontakt: mgr Magdalena Kuczmarska, mkuczmarska@umk.p


  Uniwersytet Opolski

  Uniwersytet Opolski, Wydział Zarządzania

  List intencyjny: 28 maja 2015

  Uniwersytet Rzeszowski

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

  List intencyjny: 17 kwietnia 2015 
  Kontakt: dr Tomasz Surmacz, toms@ur.edu.pl