Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania

 • Kierunek: Zarządzanie
  Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 8-11-2017
  Reakredytacja: 30-09-2020

 • Kierunek: Zarządzanie
  Specjalność: ADVANCED PROJECT MANAGEMENT
  Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  Akredytacja IPMA-Student: 8-11-2017
  Reakredytacja: 30-09-2020

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 111
Zdawalność: 83,5%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: dr Anna Marciszewska, anna.marciszewska@ue.wroc.pl


Koordynator IPMA-Student: dr Marek Wąsowicz, marek.wasowicz@ue.wroc.pl