Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Politechnika ŁódzkaPolitechnika ŁódzkaWydział Organizacji I Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Studia II stopnia, Stacjonarne

Akredytacja IPMA-Student:  maj 2022

  • Liczba certyfikatów IPMA-Student: 
  • Zdawalność: 
  • Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator ds. IPMA-Student: Paweł Pietras, pawel.pietras@p.lodz.pl