Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Zarządzania

  • Kierunek: Zarządzanie
   Specjalność: Zarządzanie projektami
   Studia II stopnia
   Stacjonarne, Niestacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 10-07-2015
   Reakredytacja: 30-09-2020

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 69
Zdawalność: 94,5%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D: 

Koordynator IPMA-Student: prof. Sławomir Wawakwawaks@uek.krakow.pl

www: http://projekty.uek.krakow.pl

Studenckie Koła Naukowe: Koło Naukowe Procesu Zarządzania, mail: knpz.uek@gmail.com

 

Wydarzenia: np. Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Zarządzaniu, Festiwal Menedżerski, Sfera Menedżera – blog (www.sferamenedzera.pl)