Uczelnie partnerskie

Akredytacje

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński , Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,  Instytut Spraw Publicznych

  • Kierunek: Zarządzanie Publiczne
   Studia II stopnia
   Stacjonarne
   Akredytacja IPMA-Student: 6 marca 2015
   Reakredytacja IPMA-Student: 8 marca 2021

Liczba certyfikatów IPMA-Student: 37
Zdawalność: 77,1%
Podwyższenie certyfikatu IPMA-Student do IPMA-D:

Koordynator IPMA-Student: dr Katarzyna Peter-Bombik, k.peter-bombik@uj.edu.pl