Rekomendacje biznesu

Site: Portal IPMA-Student.pl
Course: Portal IPMA-Student.pl
Book: Rekomendacje biznesu
Printed by:
Date: Sunday, 25 September 2022, 9:45 PM

Rekomendacje biznesu

Rekomendacje biznesu dla Certyfikatu IPMA-Student poszczególnych według przedstawicieli poszczególnych branż:

Rekomendacje Certyfikacji IPMA 4-L-C

Telekomunikacja i Informatyka

        

Certyfikat IPMA-Student to najlepsze potwierdzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami, jakie student może okazać przyszłemu pracodawcy.

Certyfikat IPMA-Student zdecydowanie ułatwi absolwentom wejście do świata Project Managementu, a pracodawcom pozwoli skrócić czas niezbędny na wdrażanie przyszłych kierowników projektów w tajniki pracy projektowej.

Tomasz Prokopiuk, Kierownik ds. rozwoju organizacji w Tieto Poland Sp. z o.o.

 

        

Dla młodych ludzi wejście w świat zarządzanych projektów może być sporym wyzwaniem. Administracyjne elementy warsztatu zarządzania łatwo mogą przysłonić sens pojęć takich jak odpowiedzialność za rezultat, ryzyko, postęp prac, czy jakość. Program IPMA-Student jest szansą na takie oswojenie języka i pojęć zarządzania, które ułatwi absolwentom szybkie i produktywne odnalezienie swojego miejsca w rzeczywistych projektach.

Borys Stokalski, Prezes Infovide-Matrix S.A.

        

Wspólny język, rozumienie celów, współzależności oraz podstawowych priorytetów zapewnia osoba legitymująca się certyfikatem IPMA Student – to już coś jak na początek podróży w zespole realizacji projektu.

Maciej Pacewicz, Akredytowany General Project Manager, Alcatel-Lucent

        

Certyfikat IPMA-Student może być pierwszą przepustka dla młodych osób, wkraczających w dorosły świat działań zawodowych. Wiedza na temat projektów i zarządzania projektami ułatwi im ten start. Dla potencjalnego pracodawcy certyfikat jest gwarancją umiejętności i znajomości zagadnień projektowych.

Kompetencje studentów posiadających certyfikat są potwierdzeniem merytorycznej dojrzałości i odpowiedzialności. Dla naszej firmy będzie to rękojmia dobrze zainwestowanych środków, gdy absolwent z certyfikatem zechce podjąć u nas pracę.

Michał Siedlecki, Wiceprezes Zarządu Simple S.A.

        

W e-point S.A. uważamy, iż to, czy kandydat pasuje na dane stanowisko i do kultury naszej organizacji zależy od jej / jego charakteru. Szukamy osób chętnych do nieustannej nauki (także w kontekście umiejętności samooceny - jakie silne strony powinien rozwijać, by więcej wnieść w rozwiązanie dla klienta, w pracę zespołu, czy po prostu we własny komfort pracy). W zależności od stanowiska poszukujemy zarówno talentów do tworzenia i ulepszania prototypów (lub zmierzenia się z trudnymi projektami) jak i umiejętności skupienia się przez dłuższy czas nad konkretnymi zadaniami.

Fakt, iż kandydat przystąpił do programu IPMA Student ma dla mnie istotne znaczenie. Po pierwsze, jest sygnałem o wyjściu poza "comfort zone", co może mieć wpływ na ocenę "attitude" kandydata. Po drugie, jest okazją do nauki praktycznych, stosowanych w biznesie "best practices". Po trzecie, byłby dla mnie sygnał o jego sprycie, gdyż z racji mojej sympatii dla IPMA oraz wspaniałych ludzi działających w Stowarzyszeniu, taki kandydat z marszu miałby u mnie duży plus :).

Marek Sodolski, Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży w e-point S.A. 

Bankowość i Finanse

     

Z doświadczenia wiem, jak ważne jest szybkie i skuteczne wdrażanie się w zadania projektowe. Posługiwanie się w zespole tym samym „projektowym językiem” jest w tym wypadku bezcenne.

Certyfikat IPMA-Student jest dla mnie swego rodzaju gwarancją, że rekrutuję do projektu właściwe osoby, niezależnie od ich kierunkowego wykształcenia i faktu, że dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Artur Marsy, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianami Biznesowymi, Credit Agricole Bank Polska SA

           

Poszukujemy młodych, otwartych i zaangażowanych ludzi posiadających podstawową wiedzę nt metod i narzędzi zarządzania projektami oraz umiejętności komunikacyjne i poznawcze, przydatne w wykonywaniu nie rutynowych zadań oraz  w pracy grupowej. Program akredytacji uczelni oraz certyfikat IPMA-Student jest dla nas benchmarkiem uniwersalnych, ponadbranżowych kompetencji, którym przypisujemy dużą wagę w procesach rekrutacji i rozwoju kariery zawodowej w naszym banku.

Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu FM Bank PBP S.A.

 

           

Biegła znajomość skutecznych metod i narzędzi, zarówno tych technicznych, jak i z pogranicza tzw. kompetencji miękkich, jest kluczowa aby efektywnie  zarządzać projektem. Niezbędny jest też wspólny język, którym posługiwać się będą wszyscy uczestnicy projektu.  Komunikacja to zdaniem wielu osób najważniejsza rzecz w zarządzaniu projektami! Dlatego, posiadanie certyfikatu IPMA-Student, który uwiarygadnia kwalifikacje członka zespołu projektowego, istotnie zwiększa szanse zdobycia pracy w środowisku projektowym.

 

Kamil Kajetanowicz, dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami, Bank BGŻ

 

  
 

W Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. w trakcie rekrutacji do Biura Zarządzania Projektami zwracam szczególną uwagę na posiadane certyfikaty kandydatów, ponieważ one są potwierdzeniem posiadanej wiedzy teoretycznej (IPMA Student, IPMA D), a w przypadku wyższych certyfikatów również wiedzy praktycznej z zarządzania projektami. Osoby z certyfikatami IPMA, dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu bardzo szybko integrują się z resztą zespołu Kierowników Projektu oraz bardzo sprawnie zarządzają projektami. Dlatego też zachęcam wszystkich, nie tylko studentów, do podwyższania swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami i potwierdzania ich certyfikatami IPMA.

 

Dr inż. Robert Kański, Certified Project Director IPMA level A, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami i Procesami, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Doradztwo, Konsulting

    

Uważam program IPMA-Student za bardzo ciekawą i godną polecenia inicjatywę. Posiadanie potwierdzonych (co jest kluczowe), uniwersalnych kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami z pewnością ułatwi takiej osobie odnalezienie się w projekcie. Pracodawca natomiast bez zbędnego opóźnienia będzie mógł taką osobę włączyć do zespołu, szczególnie w takiej firmie jak Deloitte, która wszystkie swoje zaangażowania z klientem realizuje projektowo. W naszej branży osoby posiadające certyfikat IPMA-Student będą w lepszej pozycji w procesie rekrutacji już od samego początku.

Daniel Martyniuk, Senior Manager | Consulting, Deloitte

 

Przemysł


  
  
      

Podmioty gospodarcze, takie jak ELEKTROTIM S.A., poszukują młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy oprócz wiedzy branżowej posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Najlepszym potwierdzeniem kompetencji kandydata jest certyfikat IPMA-Student, otrzymany od wiarygodnej organizacji International Project Management Polska.

Koleżanki i Koledzy, uczcie się przydatnych rzeczy, poszukiwanych na globalnym rynku pracy. Skorzystajcie z możliwości, jakie oferuje Wam program IPMA-Student realizowany przez IPMA Polska i wiodące polskie uczelnie.

Andrzej Diakun, Prezes, ELEKTROTIM S.A.

 


 
  
      

Coraz większa część gospodarki przyjmuje charakter projektowy, zarówno w obszarze dużych, jak i małych przedsięwzięć. Konsekwencją tego jest coraz powszechniejsza konieczność budowania kompetencji projektowych we wszystkich firmach.

Wdrożenie programu certyfikacji IPMA-Student wychodzi naprzeciw tym trendom gospodarczym. Dodatkowo, potwierdzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami profesjonalnym certyfikatem, dla absolwentów uczelni wydatnie zwiększa ich szanse na zatrudnienie, a pracodawcy skraca okres przygotowawczy konieczny do wdrożenia nowego pracownika.

 Stanisław Sroka, Prezes Zarządu, PPH TRANSSYSTEM S.A., Certified Project Director IPMA level A.


 
  
       W postępowaniach rekrutujących absolwentów wyższych uczelni, w pierwszej kolejności, poza kierunkiem studiów, analizujemy posiadanie dodatkowych kompetencji związanych z pracą zespołową i projektową. Uzyskanie przez absolwenta certyfikatu IPMA Student świadczy o  ukierunkowaniu jego przyszłej ścieżki zawodowej i gwarantuje firmie pozyskanie ambitnego i kompetentnego pracownika.

 Dr Artur Rzempała, Dyrektor Centrum Infrastruktury, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA

 


  
  
      

Model zarządzania projektowego jest coraz powszechniej stosowany jako standard przy realizacji inwestycji, praktycznie niezależnie od branży. Jego znajomość przez absolwenta studiów znacznie skraca okres adaptacji do pracy w zespole projektowym i stanowi podstawę budowy kariery zawodowej w kierunku menedżerskim. Certyfikat IPMA-Student jest potwierdzeniem i uznaniem tych podstawowych kompetencji wypracowanych na etapie edukacji akademickiej.

Mirosław Miśkiewicz, Prezes Zarządu,  Dyrektor Naczelny, CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.

 


              
  
      

Obecnie sama wiedza techniczna połączona z indywidualnym poszukiwaniem rozwiązań nie wystarcza. Praktycznie większość zadań realizowanych w pracy wymaga zaangażowania zespołu, a jeśli tak to osoba z certyfikatem IPMA – Student ma już wypracowane kompetencje do kierowania jak i pracy w Zespole. Jest to doskonała inwestycja pozwalająca na dobry i mocny start w każdej organizacji jak i następnie na szybszy rozwój. Z pozycji szefa także dużo łatwiej rozmawiać z osobą z certyfikatem IPMA – Student aniżeli z inną, której dużo spraw organizacyjnych trzeba tłumaczyć. Zachęcam do certyfikacji IPMA - Student jest to taka „szczepionka” która pozwala, podejmując swoją pierwszą pracę uniknąć „chorób wieku dziecięcego” i efektywnie realizować swój dalszy rozwój.

Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny SMP Poland Sp. z o.o.


             
  
      

Mam za sobą wiele lat zarządzania projektami w korporacjach takich, jak Siemens i IBM, wiem jak ważne i często rozstrzygające o sukcesie są kompetencje ludzi w prowadzeniu małych, dużych i gigantycznych projektów, w każdym obszarze ludzkiej aktywności. Certyfikat IPMA Student to pierwszy kamień milowy w karierze menedżera projektów, obiektywnie potwierdzający kompetencje, które przydają się nam nie tylko zawodowo ale i w życiu codziennym, bo projekty są naszą codziennością, chociaż często nieuświadomioną.

Witam w świecie projektów , witam w rodzinie IPMA

Leszek Staśto (ICA & Validator IPMA, Assessor IPMA 4-L-C , Assessor IPMA Delta, certyfikowany PMP

Budownictwo, Górnictwo

      

Certyfikat IPMA-Student  -  i wszystko jasne. Tak jak inne określenia, np. FIDIC, bez słów wyjaśnia Inwestorowi kto zacz, jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje posiada właściciel certyfikatu IPMA.

Jako senior project manager IPMA-B wielokrotnie tego doświadczyłem, szczególnie w kontaktach międzynarodowych. Stwierdzam, że osoba z certyfikatem IPMA-Student posiada duże „fory” na starcie swojej zawodowej kariery.

Jan Lech Zioberski, Właściciel firmy Zioberski, Biuro Inżynieryjne, Certified Senior Project Manager IPMA level B

 

      

Zachęcam studentów do budowania swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami i ich potwierdzenia certyfikatem IPMA-Student. W obecnych czasach od absolwenta wyższej uczelni technicznej oczekuje się posiadania nie tylko kompetencji technicznych ale również kierowniczych, w szczególności z zakresu zarządzania projektami (Project Management), przykładem tego jest moja kariera zawodowa.

Jestem z wykształcenia inżynierem górnikiem, przez ponad 30 lat pracowałem w górnictwie niemieckim, angielskim, tureckim zajmując się zagadnieniami techniki, organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, aspektami prawnymi i optymalizacją ryzyka finansowego projektu. Wyspecjalizowałem się w wyciąganiu projektów z kryzysowych sytuacji. Zebrane operacyjne doświadczenia pozwoliły mi przejść do pełnienia ról doradczych i kontrolnych w dużych, złożonych projektach, takich jak np. wart 2 miliardy € projekt przebudowy kopalni rud żelaza „Konrad” w Salzgitter na składowisko odpadów promieniotwórczych, czy wart około 8-9 miliardów € projekt budowy podziemnej infrastruktury kolejowej w mieście Stuttgart. Obecnie pracuję dla DB Netz, głównego inwestora w w/w projekcie, pełniąc rolę nadzoru strategicznego nad wszystkimi aspektami projektu, w szczególności ewentualnymi problemami, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na jakość eksploatacji stworzonej infrastruktury

Tomasz Gutkowski, Großprojekte Südwest, Bauherrenvertretung Stuttgart - Ulm (I.NG-SW-S), DB Netz AG

Usługi

     Student z certyfikatem IPMA- Student daje przedsiębiorcy możliwość szybszego włączenia go w zadania zespołów projektowych w firmie. To bardzo ważne, aby nie tracić czasu na szkolenia z podstaw zarządzania projektami.

Sławomir Halbryt, Prezes SESCOM S.A., Certified Senior Project Manager IPMA level B

     Certyfikat IPMA-Student to potwierdzenie wiedzy i kompetencji w zakresie Project Managementu, zweryfikowane przez dwie niezależne instytucje, czyli uczelnię i uznaną międzynarodową organizację IPMA. To także potwierdzenie gotowości absolwenta studiów wyższych do szybkiej adaptacji w warunkach pracy zespołowej w mojej firmie.

Wojciech Kuśmirek, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Remech” Grupa Remontowo - Inwestycyjna Sp.z o.o., Police

artb
     Wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza studentom i osobom dopiero rozpoczynającym swoją drogę zawodową i karierę zorientowaną na zarządzanie projektami, gorąco polecam związanie się ze stowarzyszeniem IPMA, tak poprzez członkostwo w tej organizacji, jak również poprzez aktywne włączenie się w system certyfikacji, jako gwarancję stałego i ukierunkowanego rozwoju.
Polityka oraz system certyfikacji IPMA opierający się na zdobywaniu poszczególnych stopni jak również okresowych recertyfikacji, pozwala utrwalać oraz potwierdzać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania projektami, które są niezbędne dla odpowiedzialnego i profesjonalnego prowadzenia projektów.
Swoją rekomendację dotyczącą Certyfikacji IPMA-Student oraz IPMA-D kieruję szczególnie do młodych Koleżanek i Kolegów, aby zwrócić ich uwagę na praktyczne korzyści płynące z podnoszenia swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami, a tym samym certyfikacji. Wskazuję w tej szczególnej ścieżce rozwoju także okazję do obiektywnego sprawdzenia i oceny, podsumowania edukacji w zakresie zarządzania projektami, jej pogłębianiu oraz uzyskania uznanego, międzynarodowego świadectwa posiadanych kwalifikacji.

Artur Baranowski, Certified Project Director IPMA level A, Artur Baranowski Zarządzanie Projektami


 

Energetyka

    

Uczestniczymy w życiu prywatnym lub zawodowym w zadaniach o charakterze projektowym.  Wymagają one specyficznych kompetencji. Ułatwieniem dla pracy w projektach będzie znajomość języka, środowiska, zwyczajów kulturowych, wiek czy doświadczenie członków zespołu, ale o tym wiedzą i mówią wszyscy.

By dać coś ekstra, uzyskać prawdziwą przewagę, warto poznać międzynarodowy standard komunikacji projektowej. Wiedzieć od czego zacząć w nowej inicjatywie projektowej, na czym skończyć, jak co się nazywa i na co w ogóle, czy szczególe, zwrócić uwagę. Warto odbyć taki „kurs nauki jazdy” i uzyskać „prawo jazdy”, czyli profesjonalny certyfikat, potwierdzający nasze kompetencje w zarządzaniu projektami i otwierający przed nami świat project management’u.

Dla wielu pracodawców język komunikacji projektowej jest ważniejszy niż chiński czy szwedzki, i to nie tylko wtedy, gdy pracujemy w dużych, międzynarodowych przedsięwzięciach. Mając z tym do czynienia na co dzień  w życiu zawodowym i prywatnym, rekomenduję Wam certyfikat IPMA-Student.

Taki kurs i certyfikat ułatwiłby mi w 1993 roku zarządzanie pierwszymi w Warszawie Juwenaliami Warszawskimi, a dziś kurs i certyfikat IPMA-B ułatwia mi zarządzanie portfelem projektów o budżecie dziesięciocyfrowym.

 Wojciech Jarosz, Dyrektor Strategii i Organizacji PSE S.A., Certified Senior Project Manager IPMA level B

 

    

Podsumowując, jako aktywny emeryt, moją 35-letnią karierę w roli Project Managera, uczącego się ”w biegu” praw i reguł rządzacych praktycznym zarządzaniem projektami, dostrzegam z tej perspektywy wagę wiedzy i teorii z tego zakresu. Dostęp do nich wiedzie przez poznanie tych podstaw już w czasie studiów. Taką możliwość stwarza system certyfikacji IPMA Student, autoryzowany przez IPMA Polska i wprowadzany we współpracy z wiodącymi polskimi Uczelniami. Zachęcam moich młodszych kolegów, planujących swoją przyszłą karierę w fascynującym świecie PROJEKTÓW, do rozpoczęcia wspinania się po kolejnych stopniach przyszłej kariery zawodowej wykorzystując szanse jakie otwiera certyfikat IPMA-Student.

Z życzeniami powodzenia i wielu sukcesów na tej projektowej ścieżce !!!

 Janusz Smurawa, lat 72

Od 2010 roku PM w stanie spoczynku, po 35 letniej karierze PM z dorobkiem blisko 100 ”popełnionych” w Europie projektów przemyslowych,  w roli Senior Managera w koncernie ABB /ALSTOM, wiodącym dostawcy kompleksowych systemów technologicznych dla szeroko pojętej Energetyki.

Certyfikowany PMP, w systemie certyfikacji PMI, Assessor certyfikacji IPMA 4L, IPMA DELTA z ”dorobkiem” ca 400 certyfikowanych Kierowników Projektów na poziomie C, B, A w Skandynawii i Europie centralnej.

 

    

Zarządzanie projektowe staje się coraz ważniejsze dla realizacji strategii wielu organizacji, przyczyniając się do sprawnego i skutecznego osiągania ich celów biznesowych. W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, rosnącej złożoności i globalnej konkurencji najwyższe kierownictwo, a zwłaszcza organy właścicielskie, oczekują sprawnego zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Ważnym krokiem w życiu zawodowym każdego menedżera jest zdobycie wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu projektami, programami i portfelami oraz potwierdzenie swoich kompetencji międzynarodowym, powszechnie rozpoznawanym certyfikatem. Jednym z wiodących systemów certyfikacji jest system certyfikacji IPMA (International Project Management Association) oparty na modelu IPMA ICB Version 4.0 (Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami).

Dobrym początkiem dla zrealizowania ambitnego programu rozwoju osobistego przyszłego nowoczesnego menedżera jest program IPMA–Student, zgodny w ICB v.4.0, gorąco go rekomenduję.

dr inż. Henryk Majchrzak, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, IPMA LEVEL A Certified Projects Director

 

mlaskow
    

Umiejętność zarządzania projektami to dziś kluczowy atut w biznesie.

Znajomość modelu zarządzania projektami jeszcze przed rozpoczęciem kariery zawodowej daje szansę na rozwój osobisty, szybką adaptację w pracy oraz kreatywne tworzenie ścieżki kariery absolwentów uczelni wyższych. 

Certyfikat IPMA-Student jest potwierdzeniem nabytych umiejętności w obszarze zarządzania projektami i gwarancją dla przyszłego pracodawcy, że osoby posiadające taki certyfikat są gotowe od samego początku do efektywnej pracy w środowisku projektowym.

Marcin Laskowski, IPMA-B, Executive MBA, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.


Administracja publiczna

         W każdej współczesnej korporacji, ale także nowoczesnej jednostce administracji publicznej pojawiają się projekty interdyscyplinarne, których prowadzenie wymaga wiedzy, współdziałania, determinacji. Certyfikat IPMA-Student jest doskonałym poświadczeniem wiarygodności młodych project manager’ów, ich warsztatu i umiejętności, w końcu kwalifikacji do odpowiedzialnego zarządzania projektami w dorosłym życiu zawodowym.  

Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej