Egzamin uzupełniający IPMA-Student do IPMA-D

Masz certyfikat IPMA-Student? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Nie musisz pisać pełnego egzaminu IPMA-D. Stworzyliśmy dla Ciebie specjalną opcję egzaminu uzupełniającego.

Dla kogo jest IPMA Bridge IS>D?

Egzamin uzupełniający IPMA-Student do IPMA-D (ozn. IPMA Bridge IS>D) to specjalny, skrócony do 90 minut egzamin dla posiadaczy certyfikatu IPMA-Student ed.2.0, w którym oceniamy wiedzę z wybranych elementów kompetencji ICB4.0.

Kto może przystąpić do tego egzaminu?
Osoby, które uzyskały certyfikat IPMA-Student po 1 października 2020 r. (IPMA-Student ed. 2.0)

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu obejmuje lukę między kompetencjami wymaganymi na egzaminie IPMA-Student i egzaminie IPMA-D. Pytania dotyczą wybranych 21 z 28 elementów kompetencji wg. ICB4 (Wytyczne Kompetencji Indywidualnych) w domenie Projekty:

 • Wiedza na temat 4 elementów kompetencji (4.4.9 Negocjacje; 4.5.5 Organizacja projektu i komunikacja; 4.5.9 Zamówienia, kontrakty, współpraca; 4.5.13 Zmiana i transformacja) jest weryfikowana poprzez 1 pytanie otwarte (odpowiedź w formule krótkiego eseju) i 2 pytania zamknięte (test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej z 4 opcji). 

 • Wiedza na temat 17 elementów kompetencji (4.3.1 Strategia; 4.3.2.4 Funkcje wspierające; 4.3.3 Zgodność, normy i przepisy; 4.4.1 Autorefleksja i zarządzanie sobą; 4.4.2 Spójność wewnętrzna i rzetelność; 4.4.3 Komunikacja interpersonalna; 4.4.5 Przywództwo; 4.4.10 Orientacja na wynik; 4.5.1 Definiowanie projektu; 4.5.2 Wymagania, cele i korzyści; 4.5.3 Zakres; 4.5.6 Jakość; 4.5.7 Finanse; 4.5.8 Zasoby; 4.5.10 Planowanie i kontrola; 4.5.11 Ryzyko; 4.5.12 Interesariusze) jest weryfikowana poprzez 1 pytanie otwarte (odpowiedź w formule krótkiego eseju). 

 • Wiedza na temat pozostałych 7 elementów kompetencji (4.3.4 Układy sił i interesów; 4.3.5 Kultura i wartości; 4.4.4 Relacje i zaangażowanie; 4.4.6 Praca zespołowa; 4.4.7 Konflikt i kryzys; 4.4.8 Przedsiębiorczość i kreatywność; 4.5.4 Zarządzanie czasem w projekcie) nie jest weryfikowana na egzaminie IPMA Bridge IS>D, ich ocena jest identyczna jak uzyskana na egzaminie IPMA-Student ed.2.0.

IPMA-D

Certified Project Management Associate
(Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami)

Kandydat posiada wiedzę w zakresie Elementów Kompetencji związanych z zarządzaniem projektami oraz potrafi pracować w zespole projektowym. 

Zachęcamy do zapoznania się z:

 Ścieżka certyfikacji IPMA Bridge IS>D


Dokumenty zgłoszeniowe

Pobierz zgłoszenie i prześlij do Biura Certyfikacji na adres: cert@ipma.pl:
zgłoszenie do certyfikacji

 

Inwestycja
930 zł (brutto)

Wszystkim osobom, które mają opłaconą składkę członkowską za bieżący rok przysługuje rabat w wysokości 5%.

Certyfikat IPMA-D jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie można złożyć aplikację o przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 5 lat. (szczegóły: Recertyfikacja)


Proces certyfikacji

1.  Zgłoszenie i płatność

Po wysłaniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty (930 zł brutto) uczestnik otrzymuje dostęp do platformy egzamin.ipma.pl, na której przeprowadzane są egzaminy online z wykorzystaniem bazy pytań i quizów systemu e-learningowego Moodle.

2.  Egzamin

2.1. Egzamin IPMA Bridge IS>D przeprowadzany jest w wersji elektronicznej. Uczestnik podchodzi do niego ze swojego miejsca zamieszkania lub pracy, w ramach wideokonferencji. Kandydat, który spełnił wymogi formalne, otrzymuje zaproszenie do udziału w wideokonferencji na platformie Google Meet.

a. w pomieszczeniu, w którym odbywa się egzamin online, może przebywać tylko osoba zdająca,

b. egzamin musi zostać napisany samodzielnie, bez pomocy osób trzecich i materiałów pomocniczych,

c. dopuszczalne jest posiadanie Wytycznych Kompetencji Indywidualnych – cz.1 Zarządzanie Projektami 

d. nadzór podczas trwającego egzaminu obejmuje: podgląd uczestnika i pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin online,

e. Pytania egzaminacyjne są własnością intelektualną IPMA Polska, w związku z czym zabrania się nagrywania, rejestrowania, w tym robienia zdjęć, zrzutów ekranu i kopiowania treści pytań. Złamanie powyższego będzie się wiązało z unieważnieniem egzaminu.

f. organizator egzaminu zastrzega sobie prawo do wykonania zrzutu ekranu (tzw. print screen) na potrzeby archiwizacyjne,

g. Biuro Certyfikacji zastrzega sobie prawo do uznania egzaminu za niezdany w przypadku złamania któregoś z powyższych punktów,

2.2. Zestaw egzaminacyjny IPMA Bridge IS>D składa się z:

 • 21 pytań otwartych,
 • 8 pytań testowych.

2.3. Czas trwania egzaminu: 90 minut

2.4. Układ zestawu egzaminacyjnego

 • Stronicami: na stronie zamieszczone są informacje (Info) lub pytania dot. Danego elementu kompetencji
 • Elementy kompetencji są uporządkowane zgodnie z ICB4 (najpierw wybrane elementy kompetencji z obszaru Perspektywa, następnie z obszaru Ludzie i z obszaru Praktyka).
 • Pytania dotyczące danego obszaru kompetencji są oddzielone stroną Info z wykazem wszystkich ocenianych elementów kompetencji z danego obszaru i numerów odpowiadających im pytań
 • Nawigacja – sekwencyjnie stronami lub poprzez indywidualne wskazanie numeru pytania.
 • Czas pozostały do zakończenia egzaminu wyświetlany jest na bieżąco na stronie, po upływie czasu egzaminu (90 min) odpowiedzi na pytania są zapisywane automatycznie

2.5 Format pytań

 • Pytania i opcje odpowiedzi są formułowane głównie w formacie tekstowym z możliwym użyciem tabel i grafiki. 
 • Odpowiedzi na pytania otwarte udzielane są w standardowym edytorze tekstów z możliwością edycji tabel i grafiki 

2.6 Punktacja i kryteria zaliczenia:

 • Pytania zamknięte: 1 pkt. W przypadku wyboru najlepszej opcji odpowiedzi, 0 pkt. W przeciwnym przypadku
 • Pytania otwarte: 0 pkt, 1 pkt , 2 pkt, 3  pkt, stosownie do treści odpowiedzi
 • Dla każdego elementu kompetencji wynik jest sumą punktów uzyskanych na egzaminie IPMA-Student ed.2.0 i IPMA Bridge IS>D.
 • Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji jest wynik co najmniej 50%
 • Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA Bridge IS>D jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 23 elementy kompetencji z 28 muszą być pozytywnie ocenione 
 • Zaliczenie egzaminu certyfikacyjnego IPMA Bridge IS>D  stanowi warunek przyznania certyfikatu IPMA-D

3.  Instrukcja logowania do systemu egzamin.ipma.pl
3.1. Logowanie do platformy egzamin.ipma.pl
Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź pod następujący adres internetowy: egzamin.ipma.pl
W celu zalogowania się do systemu należy w okienku ,,Zaloguj się” (po prawej stronie) podać dane:
- nazwa użytkownika: imie.nazwisko (małe litery bez polskich znaków),
-  hasło: Imie.nazwisko1 (Duża pierwsza litera imienia, pozostałe małe, bez polskich znaków, na końcu cyfra 1).
Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła na własne.

3.2. Egzamin certyfikacyjny IPMA Bridge IS>D
W dniu egzaminu uczestnik otrzymuje wiadomość z linkami do wideokonferencji oraz do egzaminu, a także hasło uruchamiające. 

3.3. Wynik przesyłany jest w ciągu 14 dni roboczych na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Kontakt

Biuro certyfikacji
Katarzyna Baumgart
tel.: +48 505 803 312
e-mail: katarzyna. baumgart@ipma.pl

Sesje egzaminacyjne

Terminy najbliższych sesji egzaminacyjnych dostępne są na stronie my.ipma.pl w kolumnie ,,Nowe terminy”