Wytyczne Kompetencji IPMA ICB 3.0

IPMA 4-L-C ICB 3.0

Uniwersalny, czterostopniowy system certyfikacji IPMA 4-L-C został opracowany jako proces ciągłego udoskonalania i rozwijania kompetencji project managera. Każdy kolejny stopień tego systemu łączy w sobie zweryfikowane kompetencje oraz rozwój samoświadomości.

System certyfikacji IPMA 4-L-C określa cztery poziomy certyfikatów z zakresu zarządzania projektami:

  • Certified Projects Director – IPMA Level A (Certyfikowany Dyrektor Projektów). 
   Oznacza, że dana osoba jest w stanie zarządzać ważnym portfelem lub programem, wraz z towarzyszącymi im zasobami, metodykami i narzędziami.
  • Certified Senior Project Manager – IPMA Level B (Certyfikowany Starszy Kierownik Projektu ).
   Oznacza, że dana osoba jest w stanie zarządzać złożonym projektem.
  • Certified Project Manager – IPMA Level C (Certyfikowany Kierownik Projektu).
   Oznacza, że dana osoba jest w stanie prowadzić przedsięwzięcie o      ograniczonej złożoności, co potwierdza, że wykazała się odpowiednim poziomem doświadczenia oraz zdolnością do zastosowania wiedzy z dziedziny zarządzania projektami.
  • Certified Project Management Associate – IPMA Level D (Certyfikowany Asystent ds. Zarządzania Projektami).
   Oznacza, że dana osoba jest w stanie stosować wiedzę z dziedziny zarządzania projektami w przedsięwzięciu o dowolnej złożoności, brak jej jednak doświadczenia koniecznego do samodzielnego prowadzenia przedsięwzięcia o ograniczonej złożoności.

Poziomy certyfikacji tworzą odpowiednią strukturę dla kształtowania ścieżek kariery oraz organizacyjnych modeli dojrzałości, a także dla programów rozwoju personelu pojedynczych osób, firm i innych organizacji.

Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest publikacja ICB3.0 (IPMA® Competence Baseline).

W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA® NCB3.0 (National Competence Baseline), stanowią one podstawę do certyfikacji prowadzonej przez CERT IPMA Polska.