Wytyczne Kompetencji IPMA ICB 3.0

NCB v3.0

Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest publikacja ICB3.0 (IPMA® Competence Baseline).

W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA® NCB3.0 (National Competence Baseline), stanowią one podstawę do certyfikacji prowadzonej przez CERT IPMA Polska.

NCB opisuje 46 elementów kompetencji profesjonalnego zarządzania projektami, a także określa wiedzę i doświadczenie wymagane od project managerów na każdym z czterech poziomów certyfikacji.

Wytyczne Kompetencji IPMA wyróżniają 3 obszary kompetencji:

    • Obszar kompetencji technicznych obejmuje podstawowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, stanowiące sedno profesjonalnego zarządzania projektami, jego elementy określa się niekiedy mianem twardych. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 20 elementów kompetencji technicznych.
    • Obszar kompetencji behawioralnych obejmuje osobowościowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, w szczególności postawy i zachowania kierownika projektu, jego elementy określa się niekiedy mianem miękkich. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 15 elementów kompetencji behawioralnych.
    • Obszar kompetencji kontekstowych obejmuje elementy odnoszące się do kontekstu projektu, w szczególności strategii organizacji, relacji pomiędzy projektem a działalnością operacyjną, relacji kierownika projektu i zespołu zarządzającego projektem z kierownictwem liniowym i kierownictwem biznesowym organizacji oraz do funkcjonowania w ramach organizacji zorientowanej na projekty, programy i portfele. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 11 elementów kompetencji kontekstowych.

Uwzględnienie cech osobowości kandydata czyni certyfikację IPMA wyjątkową.

System certyfikacji umożliwia pracodawcy a także firmie dobranie właściwego project managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

NCB dostępne jest zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej, do pobrania ze strony wytyczne NCB