IPMA-Student

Info dla studenta

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student.

Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.

Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje w stopniu wymaganym na tym poziomie certyfikacji otrzymasz dwa drukowane egzemplarze certyfikatu IPMA-Student, jeden wydrukowany w języku polskim, jeden w angielskim. oraz ich wersję elektroniczną. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko zostanie opublikowane na stronach ipma.pl i ipma-student.pl w Wykazie Osób Certyfikowanych.