IPMA-Student

Aktualności

Studenci z najlepszymi wynikami egzaminu IPMA-Student w roku 2018

  1. Maciej Zieliński, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

  2. Jan Tyrakowski, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

  3. Kacper Ochocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

  4. Adrianna Wołowiec, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów

 

Wyróżnieni studenci zostali zaproszeni do udziału w seminarium PM Edukacja 2018 i otrzymali stosowne dyplomy.

Gratulujemy wyróżnionym i kadrze dydaktycznej ich macierzystych Wydziałów.