IPMA-Student

Przewodnik Literatura

Standardy bazowe

  1. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009
  2. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide Fifth Edition), Project Management Institute, 2013; Polskie wydanie, MT&DC, 2013
  3. Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2TM, Office of Government Commerce, 2011
  4. Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office
  5. ISO 21500:2012, Guidance on project management