IPMA-Student

Przewodnik Literatura

Literatura

  1. Covey S.R.,7 nawyków skutecznego działania, Rebis, 2006
  2. DeMarco T, Lister T, Czynnik ludzki - skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, WNT, 2002
  3. Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, 2001
  4. Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 2002
  5. Nicholas John .M., Steyn H, Zarządzanie projektami, Wolters-Kluwer, 2012
  6. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012
  7. Whitehead R., Poradnik kierownika zespołu, WNT, 2005
  8. Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005
  9. Zarządzanie projektem europejskim, PWE, 2007