IPMA-Student ed.2.0

IPMA-Student wg. ICB 4.0

Przewodniki IPMA-Student ed.2.0

Egzamin

(plik do ściągnięcia)

Forma egzaminu

Egzamin próbny IPMA-Student i Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student realizowane są wyłącznie w wersji online w akredytowanej pracowni komputerowej.

Zestaw egzaminacyjny IPMA-Student ed. 2.0

 • Zestaw egzaminacyjny składa się ze 104 pytań, podzielonych na 3 rozdziały odpowiadające obszarom kompetencji wg. ICB 4.0: Perspektywa, Ludzie, Praktyka.
 • Każdy rozdział zawiera liczbę stron zgodną z liczbą Elementów Kompetencji w danym obszarze kompetencji, zgodnie z Przewodnikiem IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne kompetencji indywidualnych:  Perspektywa 5 stron, Ludzie 10 stron, Praktyka 11 stron.
 • Każda strona zawiera 4 pytania dotyczące konkretnego Elementu Kompetencji
 • Kolejność rozdziałów i stron jest zgodna ze strukturą kompetencji zdefiniowaną w Przewodniku IPMA-Student ed.2.0: Wytyczne kompetencji indywidualnych.
 • Nawigacja  w zestawie egzaminacyjnym – sekwencyjnie stronami lub poprzez wskazanie numeru strony.

Pytania egzaminacyjne

 • Pytania zamknięte - test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej opcji z 4 do wyboru;
 • Format pytań - głównie tekstowy, opcjonalnie uzupełniony o obiekty graficzne;
 • Wszystkie pytania mają taką samą punktację (wagę) 1pkt;
 • Ocena każdego pytania wynosi 1 pkt w przypadku wyboru najlepszej opcji albo 0 pkt– w przeciwnym przypadku.

Wersja językowa i terminologia:

 • Język polski;
 • Nazwy własne w języku polskim i/lub angielskim;
 • Terminologia zgodna z Przewodnikiem IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne Kompetencji Indywidualnych.

Czas trwania egzaminu: 100 min 

Kryterium zaliczenia egzaminu:

 • Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student i przyznania certyfikatu IPMA-Student jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 21 elementów z 26 zdefiniowanych w Przewodniku IPMA-Student ed. 2.0 Wytyczne Kompetencji Indywidualnych
 • Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji (CE) jest łączny wynik odpowiedzi na 4 pytania dotyczące danego CE równy co najmniej 2 pkt.

Wyniki egzaminu:

 • Indywidualne wyniki punktowe Egzaminu próbnego IS i Egzaminu IS są udostępniane studentowi natychmiast po zakończeniu egzaminu przez system egzaminacyjny.
 • Formalne potwierdzenie wyniku Egzaminu próbnego IS i Egzaminu IS z liczbą punktów uzyskanych w każdym Elemencie Kompetencji (CE) i procentem zaliczonych CE zostanie przesłane studentowi na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym w czasie do 3 dni po egzaminie.
 • Wyniki danej sesji Egzaminu próbnego IS i Egzaminu IS są udostępniane Wydziałowi na adres e-mail Koordynatora ds. IPMA-Student jako wynik grupy w postaci mapy kompetencji (% poprawnych odpowiedzi w wyróżnionych elementach kompetencji).
 • Lista studentów, którzy uzyskali certyfikat IPMA-Student jest udostępniana Wydziałowi na adres e-mail Koordynatora ds. IPMA-Student.