IPMA-Student

Info dla studenta

Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?

Abyś mógł legitymować się certyfikatem IPMA-Student powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu. 

W związku ze zmianą modelu kompetencji IPMA z NCB 3.0 na ICB 4.0 certyfikacja IPMA-Student będzie prowadzona do 1 października 2020 wg. dotychczasowych wymagań kompetencyjnych IPMA-Student zdefiniowanych w.

Certyfikacja IPMA-Student wg. ICB 4.0 będzie obowiązywać od 1 października 2020 wg. wytycznych kompetencji opublikowanych w