Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

Kompetencje techniczne obejmują: 

    • Cały projekt, program lub portfel mający spełnić wymagania interesariuszy
    • Integrację prac w warunkach tymczasowej organizacji projektu, programu lub portfela
    • Wytwarzanie pojedynczych produktów cząstkowych przedsięwzięcia w organizacji projektu
    • Postęp wykonania przez wszystkie etapy (fazy) przedsięwzięcia, wszystkie stadia programu i wszystkie okresy rozważanego portfela

Kompetencje zdefiniowane są przez podanie Elementu kompetencji, Składnika elementu kompetencji, referencyjnych Modeli, technik, źródeł oraz wymaganego Poziomu kompetencji (PK). 

 

1.01 Sukces zarządzania projektem
1.02 Interesariusze
1.03 Wymagania i cele projektu
1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse
1.05 Jakość
1.06 Organizacja projektu
1.07 Praca zespołowa
1.08 Rozwiązywanie problemów
1.09 Struktury projektu
1.10 Zakres i produkty cząstkowe
1.11 Czas i etapy (fazy) projektu
1.12 Zasoby
1.13 Koszty i zasoby finansowe
1.15 Zmiany
1.16 Kontrola i raporty
1.18 Komunikacja
1.19 Rozpoczynanie
1.20 Zamykanie

Kompetencje techniczne w postaci pliku pdf - do pobrania