Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

3.0 Kompetencje kontekstowe

Kompetencje kontekstowe pogrupowane są w kategoriach: 

    • Rola zarządzania projektami w stałych strukturach organizacyjnych
    • Wzajemne powiązania zarządzania projektami oraz administracji biznesowej organizacji

Kompetencje zdefiniowane są przez podanie Elementu kompetencji, Składnika elementu kompetencji, referencyjnych Modeli, technik, źródeł oraz wymaganego Poziomu kompetencji (PK).

3.01 Orientacja na projekty
3.05 Stałe struktury organizacji
3.08 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kompetencje kontekstowe w postaci pliku pdf - do pobrania