Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student

Kompetencje wg IPMA

Wytyczne Kompetencji IPMA wyróżniają 3 obszary kompetencji:

    • Obszar kompetencji technicznych obejmuje podstawowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, stanowiące sedno profesjonalnego zarządzania projektami, jego elementy określa się niekiedy mianem twardych. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 20 elementów kompetencji technicznych.
    • Obszar kompetencji behawioralnych obejmuje osobowościowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, w szczególności postawy i zachowania kierownika projektu, jego elementy określa się niekiedy mianem miękkich. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 15 elementów kompetencji behawioralnych.
    • Obszar kompetencji kontekstowych obejmuje elementy odnoszące się do kontekstu projektu, w szczególności strategii organizacji, relacji pomiędzy projektem a działalnością operacyjną, relacji kierownika projektu i zespołu zarządzającego projektem z kierownictwem liniowym i kierownictwem biznesowym organizacji oraz do funkcjonowania w ramach organizacji zorientowanej na projekty, programy i portfele. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 11 elementów kompetencji kontekstowych.

Każdy element kompetencji wg NCB3.0 definiowany jest przez Nazwę, Opis zawartości, Listę zagadnień objętych tematem, Listę możliwych działań, Kluczowe kompetencje wymagane na każdym z czterech poziomów certyfikacji IPMA, Kluczowe terminy i Kluczowe relacje z innymi elementami kompetencji.

Elementy kompetencji w zarządzaniu projektami są wg NCB3.0 takie same dla wszystkich poziomów certyfikacji IPMA 4-L-C, ale wymagany poziom kompetencji jest specyficzny dla poziomu certyfikacji.