Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.02 Interesariusze

Interesariusze to osoby lub grupy zainteresowane sukcesem bądź porażką projektu lub podlegające ograniczeniom wynikającym z projektu. 

Kierownik projektu powinien rozpoznać wszystkich interesariuszy, ustalić charakter spodziewanych przez nich korzyści lub strat oraz uporządkować według ich istotności dla przedsięwzięcia. 

Uwzględnienie tego elementu kompetencji zwiększa szansę na udaną realizację projektu. Projekt podlega ograniczeniom wynikającym z jego kontekstu i może podlegać korektom mającym na celu spełnienie potrzeb interesariuszy. Powinno się również kształtować ich oczekiwania.