Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.03 Wymagania i cele projektu

Zarządzanie wymaganiami obejmuje rozpoznanie, sprecyzowanie i uzgodnienie projektu spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zwłaszcza odbiorców i użytkowników. 

Wymagania projektu wywodzą się z potrzeb odbiorców, kształtowanych przez szanse i zagrożenia. Opracowuje się uzasadnienie biznesowe oraz strategię projektu.

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie wartości interesariuszom. Strategia projektu to ogólne spojrzenie na sposób osiągnięcia tego celu. Cel szczegółowy projektu polega na uzyskaniu uzgodnionych rezultatów końcowych, w tym w szczególności produktów cząstkowych, w wymaganym czasie, w ramach budżetu oraz w ramach akceptowanych parametrów ryzyka. Cele projektu opisane są za pomocą zbioru wskaźników docelowych, które powinni uzyskać kierownicy projektu, programu i portfela, by zapewnić interesariuszom uzyskanie oczekiwanych korzyści.