Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.06 Organizacja projektu

Organizacja projektu to grupa osób i powiązanej infrastruktury wraz z ustalonymi uprawnieniami, powiązaniami i odpowiedzialnościami zgodnymi z procesami biznesowymi lub funkcyjnymi. Ten element kompetencji obejmuje zaprojektowanie i aktualizowanie odpowiednich ról, struktur organizacyjnych, odpowiedzialności oraz zaplecza dla projektu.

Struktury organizacyjne projektów i programów mają charakter unikatowy i tymczasowy oraz są dostosowywane do etapów (faz) cyklu życia projektu lub warunków związanych z cyklem programu.