Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.05 Jakość

Jakość projektu to stopień, w jakim zbiór właściwych cech spełnia wymagania w projekcie.

Zarządzanie jakością projektu obejmuje wszystkie etapy (fazy) i części przedsięwzięcia począwszy od wstępnego sprecyzowania projektu, poprzez wszystkie procesy projektu, zarządzanie zespołem projektu, jego produkty cząstkowe, a skończywszy na zamykaniu przedsięwzięcia.

Podstawą jakości projektu są rozwiązania dotyczące zarządzania jakością stosowane w ramach stałych struktur organizacji zaangażowanej oraz wnoszącej wkład w procesy projektu i uzyskiwane dzięki nim rezultaty. W szczególności, organizacja określa zasady polityki jakości, jej cele oraz związane z nią obowiązki i odpowiedzialności dotyczące projektów, a także metody wdrażania jakości na przykład poprzez jej planowanie, standardowe procedury operacyjne, wskaźniki kontrolne oraz inne aspekty związane z funkcjonowaniem organizacyjnych systemów zarządzania jakością. Decydującymi obszarami zarządzania jakością projektu są punkty styku pomiędzy projektami, programami lub portfelami a stałymi strukturami organizacji.

Planowana funkcjonalność produktu powinna uzyskać potwierdzenie w trakcie trwania projektu. Dbając o zgodność z wymaganiami produktu w przeglądy takie angażuje się na ogół odbiorców lub użytkowników. Potwierdzanie jakości projektu odbywa się poprzez takie procedury jak: zapewnianie jakości, kontrola jakości oraz audyty projektu i produktu.