Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.07 Praca zespołowa

Przedsięwzięcia realizują zespoły, które na ogół tworzy się konkretnie dla potrzeb poszczególnych projektów.

Praca zespołowa obejmuje działania kierownicze oraz przywódcze odnoszące się do kształtowania zespołu, funkcjonowania w ramach zespołów oraz dynamiki grupowej. Zespoły to grupy osób pracujących wspólnie nad osiągnięciem określonych celów.