Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.09 Struktury projektu

Portfele składają się z przedsięwzięć i programów.  Portfel stanowi stały element działalności organizacji, przy czym poszczególne projekty i programy pojawiają się w portfelu w chwili wyrażenia zgody na ich realizację, a opuszczają portfel w chwili ich zakończenia lub przerwania. 

Programy składają się z powiązanych ze sobą projektów oraz związanych z nimi działań. Posiadają one pewne atrybuty portfeli, jednak w wypadku programów mamy do czynienia z mniejszą skalą. W przeciwieństwie do portfeli, programy mają również określone ramy czasowe, a w ramach ich realizacji dąży się do uzyskania określonych korzyści.

Projekty można podzielić na elementy składowe przyjmując różne kryteria, na przykład: podział pracy, organizację projektu, koszty projektu, informacje oraz strukturę systemu dokumentacji. 

Struktury projektu stanowią podstawowy mechanizm porządkowania w ramach przedsięwzięcia. Struktury hierarchiczne zapewniają, że w projekcie nie pominie się żadnych ważnych elementów.