Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.10 Zakres i produkty cząstkowe

Zakres projektu wyznacza jego granice. Jeśli nie określi się prawidłowo granic projektu oraz jeśli nie udokumentuje się prawidłowo poszerzeń lub zawężeń projektu, wówczas sytuacja może zacząć wymykać się spod kontroli. Z perspektywy interesariuszy zakres obejmuje wszystkie produkty cząstkowe powstające w projekcie.

Produkty cząstkowe projektu to materialne lub niematerialne aktywa utworzone w projekcie dla odbiorcy. W wyniku uzgodnień z interesariuszami produkty cząstkowe projektu można sklasyfikować według ich istotności (na przykład: niezbędne (must have), potrzebne (should have), przydatne (nice to have)). Konfiguracja oraz specyfikacja produktów cząstkowych musi być zgodna z wymaganiami i celami projektu.