Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.11 Czas i etapy (fazy) projektu

Mówiąc o czasie mamy na myśli porządkowanie, określanie kolejności, ustalanie czasu trwania, szacowanie i planowanie terminów dla działań lub pakietów prac, z uwzględnieniem przydzielonych do nich zasobów, narzuconych terminów realizacji projektu oraz monitorowanie i kontrolowanie ich terminowego wykonania.

Etapy (fazy) projektu to odrębne okresy tworzące sekwencję w ramach projektu i wyraźnie oddzielone od pozostałych okresów. Z każdym etapem (fazą) projektu wiążą się zarówno ważne produkty cząstkowe projektu, jak i decyzje stanowiące podstawę dla następnego etapu.

W praktyce etapy (fazy) projektu mogą się częściowo pokrywać, na przykład w wypadku wytwarzania równoległego (concurrent engineering), czy szybkiej ścieżki realizacji (fast-tracking).