Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.16 Kontrola i raporty

Kontrola opiera się na celach, planach i kontraktach dotyczących przedsięwzięcia. Jej sednem jest pomiar rzeczywistego wykonania i wydajności w projekcie, porównanie ich z planem bazowym i podjęcie wszelkich potrzebnych działań korygujących.

Sprawozdawczość zapewnia informacje oraz umożliwia komunikację dotyczącą stanu prac w projekcie oraz opracowywanych prognoz sięgających końca projektu.

Jeśli mamy do czynienia z doświadczonym kierownikiem projektu lub zespołem, interesariusze mogą uznać za wystarczającą i akceptowalną sprawozdawczość opartą na wyjątkach. Oznacza to, że zamiast monitorować projekt poprzez regularne raporty o stanie wykonania, raport przygotowuje się tylko wtedy, gdy odchylenie w projekcie przekracza tolerancje określone przez właściciela projektu.