Przewodnik IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

1.0 Kompetencje techniczne

1.18 Komunikacja

Komunikacja obejmuje skuteczną wymianę informacji pomiędzy stronami. Właściwe informacje powinno się przekazywać odpowiednim stronom, w dokładny i konsekwentny oraz spójny sposób, spełniając ich oczekiwania. Komunikacja powinna być użyteczna, jasna i punktualna.